Aanmelden

Veel patiŽnten komen bij ons met een verwijzing van een huisarts of specialist. Maar u kan zich ook zonder verwijzing bij ons aanmelden. We doen dan eerst een screening.

Tijdens de screening stellen we algemene vragen over uw gezondheid om vast te stellen of uw klachten inderdaad thuishoren bij de fysiotherapeut of dat het toch raadzaam is om contact op te nemen met uw huisarts.

Het maakt voor uw recht op vergoeding door uw verzekering niet uit of u met of zonder verwijzing in behandeling wordt genomen. De screening zelf telt bij een aantal verzekeringen als behandeling, en gaat dan af van het totaal aantal te vergoeden behandelingen.

Zonder uw toestemming mogen wij uw arts niet op de hoogte brengen van de screening en de behandelingen.